Ủy ban nhân dân cấp xã thuê dịch vụ làm kế toán có được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Uỷ ban xã có được thuê dịch vụ làm kế toán không? Những trường hợp nào không được cung cấp dịch vụ kế toán?

Chào anh/chị, tôi làm việc tại Uỷ ban xã, gần đây người phụ trách kế toán của Ủy ban nghỉ việc để sinh con cho nên không có người làm kế toán, vậy thì có thể thuê đơn vị dịch vụ kế toán để làm công việc kế toán cho Ủy ban được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Ủy ban xã có được thuê dịch vụ làm kế toán không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh; tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị kế toán khác quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này được thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Tổ chức đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước có thể thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

Như vậy, theo quy định như trên, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước không được thuê dịch vụ làm kế toán. Cho nên, Uỷ ban nhân dân xã không được thuê dịch vụ làm kế toán.

2. Những trường hợp nào không được cung cấp dịch vụ kế toán?

Tại Điều 25 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán) không được cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị khác khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành hoặc người trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán của đơn vị thuộc các trường hợp sau đây:

1. Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý, điều hành, kế toán trưởng của đơn vị kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Các trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 68 Luật kế toán.

3. Trường hợp khác theo quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu thuộc vào các trường hợp như trên thì không được cung cấp dịch vụ kế toán.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin