Có được ủy quyền cho người khác đi lĩnh thưởng vé số không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trúng vé số ủy quyền cho người khác đi lĩnh thưởng có được không? Trúng vé số có được công ty xổ số bảo mật thông tin cá nhân?

Chào anh/chị, tôi có trúng vé số khi mua ở sân bay, giờ tôi đang đi nước ngoài và phát hiện vé số tôi mua đã trúng thưởng. Như vậy tôi có thể ủy quyền cho người khác đi lĩnh thưởng không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trúng vé số ủy quyền cho người khác đi lĩnh thưởng có được không?

Căn cứ Điều 33 Thông tư 75/2013/TT-BTC có quy định về uỷ quyền lĩnh thưởng như sau:

Khách hàng trúng thưởng nhưng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

Như vậy, theo quy định như trên, nếu bạn trúng thưởng vé số nhưng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình đi lĩnh thưởng được thì có thể ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng.

Trúng vé số có được công ty xổ số bảo mật thông tin cá nhân?

Theo Điều 32 Thông tư 75/2013/TT-BTC có quy định như sau:

1. Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số kiến thiết đảm bảo bí mật các thông tin sau:

a) Tên, địa chỉ nơi cư trú.

b) Thời gian, địa điểm lĩnh thưởng.

c) Số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng.

2. Trong trường hợp không có yêu cầu, công ty xổ số kiến thiết được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết.

3. Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý.

Theo đó, bạn có quyền yêu cầu công ty xổ số bảo đảm bí mật thông tin cá nhân khi lĩnh thưởng xổ số.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin