Có cần phải thôi quốc tịch Việt Nam đối với trẻ em được người nước ngoài nhận nuôi không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trẻ em được người nước ngoài nhận nuôi thì có cần phải thôi quốc tịch Việt Nam không? Cha mẹ bị thôi quốc tịch Việt Nam thì con vẫn được giữ nguyên quốc tịch?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi đang làm quản lý tại trại trẻ mồ côi M thuộc tỉnh Quảng Nam.  Bé T trong trại của tôi vừa được một người nước ngoài nhận nuôi và tháng 8/2022 bé T sẽ cùng người nhận nuôi về nước của người đấy. Cho tôi hỏi là quốc tịch của bé T vẫn sẽ giữ nguyên hay là phải đổi quốc tịch theo người nhận nuôi kia vậy?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trẻ em được người nước ngoài nhận nuôi thì có cần phải thôi quốc tịch Việt Nam không?

Tại Điều 37 Luật quốc tịch Việt Nam 2008 quy định quốc tịch của con nuôi chưa thành niên như sau:

1. Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi thì vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận việc nuôi con nuôi.

3. Trẻ em là người nước ngoài được cha mẹ mà một người là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài nhận làm con nuôi thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam của cha mẹ nuôi và được miễn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

4. Sự thay đổi quốc tịch của con nuôi từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

Như vậy, theo quy định trên bé T trong trại mồ côi của bạn được người nước ngoài nhận nuôi thì vẫn được giữ nguyên quốc tịch Việt Nam chứ không cần phải thôi quốc tịch.

Cha mẹ bị thôi quốc tịch Việt Nam thì con vẫn được giữ nguyên quốc tịch?

Theo Điều 35 Luật quốc tịch 2008 quy định quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ thì quốc tịch của con chưa thành niên sinh sống cùng với cha mẹ cũng được thay đổi theo quốc tịch của họ.

2. Khi chỉ cha hoặc mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam hoặc mất quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ.

Trường hợp cha hoặc mẹ được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam, nếu cha mẹ không thỏa thuận bằng văn bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của người con.

3. Sự thay đổi quốc tịch của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

Do đó, cha mẹ bị thôi quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng cha mẹ cũng phải thôi quốc tịch Việt Nam còn nếu con đã thành niên hoặc con chưa thành niên nhưng không sống cùng cha mẹ thì vẫn giữ nguyên quốc tịch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin