Công nhân quốc phòng làm việc bao lâu mới được hưởng phụ cấp thâm niên?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công nhân quốc phòng làm việc bao nhiêu năm mới được hưởng phụ cấp thâm niên? Những thời gian nào được tính hưởng phụ cấp thâm niên công nhân quốc phòng?

Chào ban biên tập, tôi mới xin vào làm công nhân quốc phòng, tôi thấy một số anh/chị trong đơn vị họ làm lâu năm được hưởng phụ cấp thâm niên thì không biết mình phải làm bao lâu mới được hưởng phụ cấp này? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công nhân quốc phòng làm việc bao nhiêu năm mới được hưởng phụ cấp thâm niên?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với công nhân và viên chức quốc phòng như sau:

1. Mức phụ cấp

Công nhân và viên chức quốc phòng có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, bạn là công nhân quốc phòng có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội đủ 5 năm (60 tháng) mới được hưởng phụ cấp thâm niên, mức phụ cấp bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Những thời gian nào được tính hưởng phụ cấp thâm niên công nhân quốc phòng?

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định thời gian tính hưởng phụ cấp như sau:

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp

a) Thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội;

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định:

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp

a) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

b) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

c) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Theo đó, thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với công nhân quốc phòng được quy định như trên. Bên cạnh đó bạn có thể tham khảo những thời gian không tính hưởng phụ cấp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin