Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp và trợ cấp nào?

Ngày hỏi:27/07/2022

Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp và trợ cấp nào? Công nhân quốc phòng có thể được nâng bậc lương trước thời hạn bao nhiêu tháng?

Chào ban biên tập, em là sinh viên mới ra trường đang dự tuyển làm công nhân quốc phòng thì không biết khi mình vào đó ngoài tiền lương được hưởng theo chế độ ra thì còn có thể nhận phụ cấp với trợ cấp gì? Nếu mà làm tốt nhiệm vụ được nâng lương trước thời hạn thì tối đa được nâng trước bao nhiêu tháng? Xin nhờ ban biên tập trả lời giúp. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp và trợ cấp nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp như sau:

2. Công nhân quốc phòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp bao gồm:

a) Phụ cấp thâm niên vượt khung;

b) Phụ cấp khu vực;

c) Phụ cấp đặc biệt;

d) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

đ) Phụ cấp trách nhiệm công việc;

Điều kiện, thời gian và mức hưởng của các loại phụ cấp tại các điểm a, b, c, d, đ khoản này được thực hiện như quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

e) Phụ cấp công vụ:

- Áp dụng đối với công nhân quốc phòng hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Điều kiện, thời gian và mức hưởng phụ cấp công vụ được thực hiện như quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

g) Phụ cấp, trợ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Điều kiện, thời gian và mức hưởng được thực hiện như quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, khi bạn làm công nhân quốc phòng thì ngoài việc hưởng lương theo quy định còn được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp được quy định ở trên nếu đạt các điều kiện được quy định.

Công nhân quốc phòng có thể được nâng bậc lương trước thời hạn bao nhiêu tháng?

Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định nâng bậc lương, nâng loại đối với công nhân quốc phòng như sau:

3. Nâng bậc lương, nâng loại đối với công nhân quốc phòng

a) Nâng bậc lương:

Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương từ 3,95 trở xuống và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương trên 3,95, luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định thì được xét nâng lên một bậc lương.

Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 06 tháng; nếu bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng.

Trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.

b) Nâng loại:

Công nhân quốc phòng hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực đảm nhiệm vị trí việc làm cao hơn trong cùng ngành, nghề chuyên môn kỹ thuật, có văn bằng phù hợp thì được xét hoặc thi nâng loại.

Theo đó, nếu hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì công nhân quốc phòng được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.