Sinh viên đi làm thêm được trả lương theo giờ bao nhiêu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sinh viên đi làm thêm được trả lương tính theo giờ là bao nhiêu? Mức lương tối thiểu giờ áp dụng cho sinh viên làm thêm là gì?

Chào ban biên tập, em hiện đang là sinh viên, hè này em không về quê mà muốn đi làm thêm theo giờ để kiếm thêm thu nhập, em có nghe nói hiện nay áp dụng mức lương theo giờ mới nhưng không hiểu mức lương tối thiểu giờ là gì và hiện nay sinh viên đi làm thêm như vậy sẽ nhận lương tính theo giờ như thế nào? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sinh viên đi làm thêm được trả lương tính theo giờ là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu như sau:

1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Như vậy, hiện nay mức lương tối thiểu mà sinh viên làm việc theo giờ sẽ được trả tùy thuộc theo vùng nơi sinh viên làm việc, cụ thể là từ 15.600 đồng/giờ đến 22.500 đồng/giờ. Bạn cần phải xem nơi mình lao động thuộc vùng nào trong Phụ lục ban hành kèm Nghị định trên để có thể căn cứ quy định về mức lương trên làm thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Mức lương tối thiểu giờ áp dụng cho sinh viên làm thêm là gì?

Theo Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định áp dụng mức lương tối thiểu như sau:

1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

2. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

3. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

a) Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

b) Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Theo đó, mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ. Tức là khi sinh viên đi làm thêm theo giờ thì trong một giờ đó người sử dụng lao động phải trả cho sinh viên tiền lương thấp nhất bằng mức lương tối thiểu giờ được quy định theo luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin