Trường hợp nào người cao tuổi có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người cao tuổi có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng? Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là bao nhiêu?

Nơi tôi cư trú có trường hợp người cao tuổi không có người nuôi dưỡng, không biết là người này có thể được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người cao tuổi có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP có quy định đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Như vậy, nếu người cao tuổi mà bạn nhắc tới thuộc một trong số các trường hợp theo quy định như trên thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là bao nhiêu?

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi như sau:

- Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi;

- Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 từ đủ 80 tuổi trở lên;

- Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại các điểm b và c khoản 5;

- Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 5.

Theo đó, tùy vào độ tuổi và trường hợp cụ thể người cao tuổi sẽ có mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khác nhau.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.