Có thể kéo dài thời gian công tác bao nhiêu năm đối với công chức đến tuổi nghỉ hưu?

Ngày hỏi:26/07/2022

Công chức đến tuổi nghỉ hưu có thể kéo dài thời gian công tác bao nhiêu năm? Việc xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của công chức thực hiện ra sao?

Chào ban biên tập, tôi mới thi đậu vào công chức của một cơ quan nhà nước và đã nhận việc, tôi có nghe nói khi đến tuổi nghỉ hưu rồi thì đối với một số trường hợp vẫn có thể kéo dài thời gian công tác, vậy cho tôi hỏi có thể kéo dài tối đa được bao nhiêu năm? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chức đến tuổi nghỉ hưu có thể kéo dài thời gian công tác bao nhiêu năm?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định về thời gian công tác kéo dài thêm của công chức như sau:

1. Thời gian công tác kéo dài thêm của cán bộ, công chức có thể từ 01 năm đến không quá 5 năm;

2. Hàng năm, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức có trách nhiệm xem xét lại nhu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và sức khỏe của cán bộ, công chức để quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức.

Theo đó, công chức khi đến tuổi nghỉ hưu có thể được cơ quan xem xét kéo dài thời gian công tác, thời gian công tác kéo dài thêm của công chức không quá 5 năm.

Việc xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của công chức thực hiện ra sao?

Theo Điều 5 Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của cán bộ, công chức như sau:

1. Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác cán bộ, công chức có trách nhiệm xác định nhu cầu, đánh giá tài năng, sức khỏe của cán bộ, công chức sẽ kéo dài thêm thời gian công tác;

2. Có văn bản trao đổi với cán bộ, công chức sẽ kéo dài thêm thời gian công tác;

3. Cán bộ, công chức nếu đồng ý kéo dài thêm thời gian công tác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức ra quyết định kéo dài thêm thời gian công tác theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định;

5. Việc xem xét kéo dài thêm thời gian công tác đối với cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu cần được thông báo cho cán bộ, công chức biết trước khi đến thời điểm nghỉ hưu 3 tháng;

6. Hồ sơ của cán bộ, công chức kéo dài thêm thời gian công tác và văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định phải được hoàn tất chậm nhất là 2 tháng trước khi cán bộ, công chức đến thời điểm nghỉ hưu.

Theo đó, việc xem xét kéo dài thêm thời gian công tác của công chức thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin