Xe đăng kiểm lần đầu thì xác định thời gian tính phí sử dụng đường bộ như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xác định thời gian tính phí sử dụng đường bộ của xe đăng kiểm lần đầu? Mức nộp phí sử dụng đường bộ chu kỳ 18 tháng như thế nào?

Tôi mua chiếc xe Audi 7 chỗ ngồi, xe đăng ký tên của tôi và được cấp đăng kiểm từ ngày 24/09/2020. Tôi muốn nộp phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ 18 tháng thì số tiền được tính từ ngày nào và theo chu kì đăng kiểm 18 tháng thì tôi sẽ phải nộp bao nhiêu tiền?

Tôi cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Xác định thời gian tính phí sử dụng đường bộ của xe đăng kiểm lần đầu?

Căn cứ a.2 Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định phương thức tính, nộp phí như sau:

1. Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe của lực lượng quốc phòng, công an quy định tại khoản 2 Điều này).

Đối với xe đăng kiểm lần đầu, thời điểm tính phí sử dụng đường bộ tính từ ngày phương tiện được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm. Đối với xe cải tạo, chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu từ tổ chức sang cá nhân (và ngược lại) thì mức thu phí tính từ ngày chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu theo Giấy đăng ký mới của xe.

Phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ đăng kiểm của xe. Đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí. Cụ thể như sau:

a) Tính, nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm

a.1) Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 01 năm trở xuống: Chủ phương tiện thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ cho cả chu kỳ đăng kiểm và được cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.

a.2) Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 01 năm (18 tháng, 24 tháng và 30 tháng): Chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm (12 tháng) hoặc nộp cho cả chu kỳ đăng kiểm (18 tháng, 24 tháng và 30 tháng).

Trường hợp nộp phí theo chu kỳ đăng kiểm (18 tháng, 24 tháng và 30 tháng): Đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với chu kỳ đăng kiểm. Hết thời hạn nộp phí (chu kỳ đăng kiểm), chủ phương tiện phải đến đơn vị đăng kiểm để đăng kiểm và nộp phí cho chu kỳ đăng kiểm tiếp theo.

Trường hợp nộp phí theo năm (12 tháng): Đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí 12 tháng. Hết thời hạn nộp phí (12 tháng), chủ phương tiện phải đến đơn vị đăng kiểm nộp phí và được cấp Tem nộp phí của thời gian tiếp theo (12 tháng hoặc thời gian còn lại của chu kỳ đăng kiểm).

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm từ ngày 24/09/2020 nên thời điểm tính phí sử dụng đường bộ tính từ ngày này. Vì bạn đăng kí chu kỳ đăng kiểm là 18 tháng nên chu kỳ đăng kiểm của bạn là 18 tháng (từ ngày 24/09/2020 đến ngày 24/06/2022).

Mức nộp phí sử dụng đường bộ chu kỳ 18 tháng như thế nào?

Theo quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC, theo đó:

Số TT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (nghìn đồng)

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

30 tháng

1

Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh.

130

390

780

1.560

2.280

3.000

3.660

Theo đó, xe bạn là xe Audi 7 chỗ ngồi và đăng ký tên cá nhân nên mức thu phí sử dụng đường bộ chu kỳ 18 tháng của bạn là 2.280.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin