Khi người lao động bị cho nghỉ việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế thì có được trả trợ cấp mất việc không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có phải trả trợ cấp mất việc khi người lao động bị cho nghỉ việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế không? Khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập  doanh nghiệp thì người sử dụng lao động có trả trợ cấp mất việc cho người lao động không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Công ty của tôi đang có dự án mới nên là phải thay đổi cơ cấu, công nghệ. Giám đốc công ty quyết định cho hầu hết nhân viên trong công ty thôi việc vì phải thay đổi cơ cấu, công nghệ. Tôi muốn hỏi là khi công ty cho nhân viên nghỉ vì lý do đấy thì nhân viên có được trả trợ cấp mất việc không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có phải trả trợ cấp mất việc khi người lao động bị cho nghỉ việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế không?

Tại Điều 42 Bộ luật lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế như sau:

1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

2. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

4. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Như vậy, công ty của bạn đã cho nhân viên nghỉ việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ thì công ty phải có nghĩa vụ trả trợ cấp mất việc làm cho nhân viên.

Khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì người sử dụng lao động có trả trợ cấp mất việc cho người lao động không?

Theo Điều 43 Bộ luật lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

1. Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử dụng lao động đã được thông qua.

3. Người lao động bị thôi việc thì được nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

Do đó, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động bị thôi việc vì lý do chia, tách, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin