Kỳ kế toán năm có ngày cuối là ngày nào?

Ngày hỏi:25/07/2022

Ngày cuối của kỳ kế toán năm là ngày bao nhiêu? Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập được tính như thế nào?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em đã tốt nghiệp ngành Du lịch lữ hành khách sạn vào tháng 7/2021 nhưng vì tình hình dịch Covid-19 du lịch vẫn chưa phát triển mạnh lại nên em vẫn chưa xin việc được chổ nào. Em phải đi làm trái ngành mà ngành hiện tại em đang làm liên quan đến kế toán. Vì đây là ngành không có gì liên quan đến với ngành em từng học nên có quy định em chưa có thể nắm rõ hết được. Cho em hỏi ngày cuối của kỳ kế toán năm là ngày nào?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, em xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Ngày cuối của kỳ kế toán năm là ngày bao nhiêu?

Tại Khoản 1 Điều 12 Luật kế toán 2015 quy định kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

b) Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

c) Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

Như vậy, theo quy định trên thì kỳ kế toán bắt đầu tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Ví dụ kỳ kế toán năm 2022 được tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập được tính như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 12 Luật kế toán 2015 quy định kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Do đó, theo quy định trên thì kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập thì tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của từng loại kỳ kế toán (năm, quý, tháng).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.