Sử dụng đất nông nghiệp, hợp tác xã có phải nộp thuế không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hợp tác xã có phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp không? Những loại đất nào không chịu thuế nông nghiệp?

Hợp tác xã của tôi đang sử dụng 500m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho mục đích công ích của xã. Vậy hợp tác xã của tôi có thuộc đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hay không? Những loại đất nào không chịu thuế nông nghiệp?

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hợp tác xã có phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp không?

Căn cứ Điều 1 Nghị định 74-CP năm 1993 về tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế) gồm:

1. Các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá nhân;

2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã;

3. Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản bao gồm nông trường, lâm trường, xí nghiệp, trạm trại và các doanh nghiệp khác, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội và các đơn vị khác sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản.

Như vậy, khi hợp tác xã của bạn sử dụng 500m2 đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho mục đích công ích của xã thì hợ tác xã của bạn thuộc đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

Những loại đất nào không chịu thuế nông nghiệp?

Tại Điều 3 Nghị định 74-CP năm 1993 quy định những loại đất không chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

1. Đất rừng tự nhiên;

2. Đất đồng cỏ tự nhiên chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng;

3. Đất để ở, đất xây dựng công trình thuộc diện chịu thuế nhà đất;

4. Đất làm giao thông, thuỷ lợi dùng chung cho cánh đồng;

5. Đất chuyên dùng theo quy định tại Điều 62 của Luật đất đai là đất được xác định sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và làm nhà ở;

6. Đất do Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định tại Điều 29 của Luật đất đai.

Ngoài ra, tại Mục 3 Phần 1 Thông tư 89-TC/TCT năm 1993 có quy định như sau:

3. Những loại đất không phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được quy định ở Điều Nghị định số 74/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ, hướng dẫn rõ thêm một số trường hợp như sau:

- Hồ chứa nước cho nhà máy thuỷ điện có kết hợp dịch vụ du lịch và nuôi trồng thuỷ sản;

- Hồ, đầm vừa dùng vào kinh doanh, du lịch, dịch vụ .. . có kết hợp nuôi trồng thuỷ sản;

- Nuôi cá lồng ở hồ, đầm, sông;

- Đất do Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê dùng vào sản xuất nông nghiệp đã thu tiền thuê đất (có bao hàm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp), trừ Uỷ ban nhân dân xã cho thuê đất dành cho nhu cầu công ích của xã đã nói ở mục I phần I Thông tư này.

Theo đó, đối chiếu với các quy định trên thì các loại đất được nêu ở trên là những loại đất không phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.