Khi làm việc tại hai công ty thì đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đóng bảo hiểm xã hội như thế nào khi làm việc tại hai công ty? Sổ bảo hiểm xã hội do công ty hay người lao động giữ và bảo quản? Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mấy tháng một lần?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đóng bảo hiểm xã hội như thế nào khi làm việc tại hai công ty?

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thành Vinh, tôi là nhân viên nhân sự đang làm việc tại một công ty tổ chức sự kiện tại Tp Hồ Chí Minh. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể như sau: Làm việc tại hai công ty đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Người lao động ký HĐLĐ với cùng lúc nhiều công ty thì giảm trừ gia cảnh thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định.

- Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Cũng theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì:

Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ.

Như vậy, căn cứ những quy định trên, trong trường hợp người lao động ký kết hợp đồng lao động với hai hoặc nhiều công ty, thì người lao động đó thuộc đối tượng tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc và công ty giao kết hợp đồng đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Còn công ty thứ hai, người lao động sẽ được người sử dụng lao động trả tiền tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trực tiếp vào mức lương, mức chi trả của công ty thứ hai bằng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Riêng BHYT sẽ căn cứ vào HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất còn BHTNLĐ, BNN sẽ đóng theo từng hợp đồng lao động tại 2 công ty.

Sổ bảo hiểm xã hội do công ty hay người lao động giữ và bảo quản?

Cho mình hỏi sổ bảo hiểm xã hội do công ty hay người lao động giữ và bảo quản? Căn cứ pháp lý.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về quyền của người lao động gồm có:

Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

Và theo Khoản 3 Đều 19 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có trách nhiệm:

Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ quy định nêu trên thì người lao động là người có trách nhiệm giữ và bảo quản sổ BHXH.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mấy tháng một lần?

Tôi không đi làm công ty, chỉ ở nhà nội trợ muốn đóng BHXH tự nguyện thì phải đóng bao nhiêu tháng một lần?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

- Hằng tháng;

- 03 tháng một lần;

- 06 tháng một lần;

- 12 tháng một lần;

- Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

Như vậy, tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện của chị mà chị có thể lựa chọn một trong những phương thức đóng BHXH tự nguyện nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bảo hiểm xã hội "