Có hạ bằng đối với sinh viên học lại môn không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sinh viên học lại môn có bị hạ bằng không? Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp cần có những điều kiện gì?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề này cần được giải đáp. Em là sinh viên năm cuối của Đại học M, điểm GPA của em là 3.7/4.0 đây là mức giỏi ạ. Tổng tín chỉ của em học là 121 tín chỉ nhưng trong quá trình học của em em có học lại 4 tín chỉ. Cho em hỏi là em có bị hạ bằng khi em học lại không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, em cảm ơn ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sinh viên học lại môn có bị hạ bằng không?

Tại Khoản 3 Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp như sau:

3. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá được quy định tại khoản 5 Điều 10 của Quy chế này, trong đó, hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b) Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Như vậy, việc hạ bằng chỉ áp dụng với những sinh viên xuất sắc và sinh viên giỏi nếu như những sinh viên đó học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ. Điểm GPA của anh đang ở mức giỏi, phần trăm tín chỉ bạn học lại là 4x100/121=3,3%. Phần trăm này không quá 5% tổng số tín chỉ mà bạn phải học nên bạn sẽ không bị hạ bằng.

Sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp cần có những điều kiện gì?

Theo Khoản 1 Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

a) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

b) Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

c) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Trên đây là toàn bộ những điều kiện để xét và công nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.