Tốt nghiệp cao đẳng, có được làm Tổng biên tập?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tốt nghiệp cao đẳng, có được làm Tổng biên tập hay không? Làm Biên tập ở đài truyền hình huyện, vẫn được cấp thẻ nhà báo? Biên tập viên đài truyền hình huyện được cấp thẻ nhà báo khi nào? Biên tập viên đài truyền hình huyện được cấp thẻ nhà báo khi nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tốt nghiệp cao đẳng, có được làm Tổng biên tập hay không?

Tối hiện đang công tác ở cơ quan báo chí HDK, khu vực Hà Nội, hoạt động trong ngành báo điện tử công. Tôi tốt nghiệp cao đẳng ngành báo chí. Hiện tôi muốn trở thành Tổng biên tập cho đơn vị, liệu bằng cấp của tôi như vậy có đáp ứng được điều kiện không? Mong tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ Điều 23 Luật Báo chí 2016 quy định:

- Người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập (đối với báo in, báo điện tử), là Tổng giám đốc hoặc giám đốc (đối với báo nói, báo hình).

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí gồm:

+ Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này;

+ Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

Theo đó, Tổng biên tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Như vậy, bạn có bằng tốt nghiệp cao đẳng thì không đáp ứng được điều kiện trở thành Tổng biên tập.

Làm Biên tập ở đài truyền hình huyện, vẫn được cấp thẻ nhà báo?

Tôi tên Long, hiện đang làm Biên tập viên tại Đài truyền hình huyện Thanh Sơn, công tác cũng được 2 năm. Tôi muốn sau này hành nghề báo chí. Liệu với vị trí của tôi có thể hay không? Tức việc xem xét để cấp thẻ nhà báo.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5 Điều 26 Luật Bao chí 2016 quy định về đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo gồm có:

- Phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí, thông tấn.

- Người quay phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình (trừ phim truyện) của các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và sản xuất phim tài liệu của Nhà nước.

- Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương.

Như vậy, trường hợp làm Biên tập viên cho đài truyền hình cấp huyện thì cũng thuộc đối tượng được xét để cấp thẻ nhà báo.

Biên tập viên đài truyền hình huyện được cấp thẻ nhà báo khi nào?

Mình làm biên tập viên đài truyền hình huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được 4 năm. Mình có cộng tác với đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nghệ An và có rất nhiều bài báo, bài phát thanh được phát sóng. Mình muốn xin cấp thẻ nhà báo có được không?

Trả lời:

Theo Khoản 5 Điều 26 Luật Báo chí 2016 quy định về các đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo bào gồm: Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương.

Như vậy bạn là biên tập viên đài truyền hình huyện Nam Đàn là đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo.

Theo Khoản 2 Điều 27 Luật này thì bạn phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây thì được xét cấp thẻ nhà báo:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang thực hiện các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang của báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Được cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ nhà báo;

- Là cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Có ít nhất mười hai tác phẩm báo chí đã được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 01 năm tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

- Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương từ 02 năm trở lên tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

- Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị cấp thẻ nhà báo.

Do thông tin bạn cung cấp chưa cụ thể nên chưa thể kết luận được hiện tại bạn được cấp thẻ nhà báo hay chưa.

Do đó nếu bạn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nêu trên thì được xét cấp thẻ nhà báo. Nếu không đảm bảo các điều kiện nêu trên thì chưa được cấp thẻ nhà báo.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin