Có được hưởng bảo hiểm y tế khi thẻ bảo hiểm bị mất? Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi thẻ bảo hiểm bị mất không? Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế trong các trường hợp nào? Được đổi thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được hưởng bảo hiểm y tế khi thẻ bảo hiểm bị mất không?

Theo tôi được biết thì nếu thẻ bảo hiểm y tế bị mất thì mình có thể xin cấp lại. Vậy cho tôi hỏi: Trong thời gian chờ cấp lại mà mình nhập viện chữa bệnh thì có được hưởng bảo hiểm y tế như khi còn thẻ không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Đối với quy định hiện hành của pháp luật thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ được cấp lại trong trường hợp bị mất. Theo đó, người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

Cùng với đó, tại Khoản 3 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định như sau:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Như vậy, theo quy định này thì trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế bạn nhé.

Thu hồi thẻ bảo hiểm y tế trong các trường hợp nào?

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong những trường hợp nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật bảo hiểm y tế 2008 và được bổ sung bởi Khoản 13 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:

- Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

- Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Người có thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung trả lời về trường hợp thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật bảo hiểm y tế 2008.

Được đổi thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp nào?

Tôi đang có thắc mắc về một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế và muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Trường hợp nào được đổi thẻ bảo hiểm y tế? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 19 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

- Rách, nát hoặc hỏng;

- Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

- Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Theo đó, hồ sơ xin cấp đổi cũng được quy định tại Điều này như sau:

- Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế;

- Thẻ bảo hiểm y tế.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, người được đổi thẻ bảo hiểm y tế do thẻ bị rách, nát hoặc hỏng phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Trên đây là nội dung trả lời về trường hợp được đổi thẻ bảo hiểm y tế. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật bảo hiểm y tế 2008.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin