Thẻ nhà báo có được ép dẻo không? Thẻ nhà báo bị thu hồi có được cấp lại hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đem thẻ nhà báo đi ép dẻo có được không? Thẻ nhà báo bị thu hồi có được cấp lại hay không? Điều kiện để phóng viên đài truyền hình huyện được cấp thẻ nhà báo?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đem thẻ nhà báo đi ép dẻo có được không?

Cho hỏi, Thẻ nhà báo có được ép dẻo hay không?

Trả lời:

Đối với các loại giấy tờ quan trọng như thẻ nhà báo mọi người hay có suy nghĩ là nên ép nhựa, ép dẻo để bảo quản cho tốt hơn. Luật Báo chí 2016 có quy định về thẻ nhà báo tuy nhiên không quy định về cách bảo quản như thế nào. Theo đó cách bảo quản thẻ do người được cấp thẻ tự quyết định.

Việc ép dẻo thẻ nhà báo là cách bảo quản thẻ tốt, nếu như trong quá trình ép dẻo, thẻ vẫn nguyên vẹn, thể hiện đầy đủ, rõ ràng các thông tin, không bị hỏng thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng.

Thẻ nhà báo bị thu hồi có được cấp lại hay không?

Cho hỏi theo quy định hiện hành thì những trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo thì có được xét cấp lại hay không? Nhờ tư vấn. Cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 27 Luật Báo chí 2016 có quy định các trường hợp không được xét cấp thẻ nhà báo:

a) Không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 26 của Luật này;

b) Đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo;

c) Đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động mà chưa hết thời hạn 12 tháng tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

d) Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

e) Bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ.

Theo Điểm e này có quy định, người bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ. Điều này chứng tỏ, sau 12 tháng kể từ ngày ra quyết định thu hồi thì các đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo nếu vẫn còn đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định thì vẫn được xét cấp thẻ nhà báo.

Điều kiện để phóng viên đài truyền hình huyện được cấp thẻ nhà báo?

Nhờ anh chị tư vấn giúp mình trường hợp phóng viên đài truyền hình huyện được xét cấp thẻ nhà báo khi đáp ứng những điều kiện nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5 Điều 26 Luật Báo chí 2016 có quy định phóng viên đài truyền hình huyện là đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo.

Và Khoản 2 Điều 27 Luật này cũng có quy định điều kiện, tiêu chuẩn để được xét cấp thẻ nhà báo như sau:

Những trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điểm a, b và d Khoản 1 Điều này và phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Là cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Có ít nhất mười hai tác phẩm báo chí đã được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 01 năm tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

c) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương từ 02 năm trở lên tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

d) Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị cấp thẻ nhà báo.

Như vậy, phóng viên đài truyền hình huyện được xét cấp thẻ nhà báo khi đạt các điều kiện, tiêu chuẩn chung tại các Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 27, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện riêng vừa nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.