Có được xử lý kỷ luật người lao động do mình thuê lại không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Doanh nghiệp thuê lại lao động có được kỷ luật lao động mình thuê lại không? Người lao động được thuê lại có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Chào anh/chị, công ty của tôi có thuê lại 100 lao động từ một công ty khác, gần đây có một số lao động được thuê lại có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, vậy công ty tôi có quyền xử lý kỷ luật không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp thuê lại lao động có được kỷ luật lao động mình thuê lại không?

Căn cứ Điều 57 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động như sau:

1. Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của mình.

2. Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình.

3. Thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật này.

4. Thỏa thuận với người lao động thuê lại và doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính thức người lao động thuê lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt.

5. Trả lại người lao động thuê lại không đáp ứng yêu cầu như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao động cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

6. Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động.

Như vậy, theo quy định như trên, công ty của bạn không được quyền xử lý kỷ luật người lao động mà công ty bạn thuê lại. Công ty của bạn có thể cung cấp chứng cứ người lao động vi phạm kỷ luật để công ty cho thuê lại lao động xử lý kỷ luật.

Người lao động được thuê lại có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Căn cứ Điều 58 Bộ luật Lao động 2019 quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại như sau:

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động;

2. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của bên thuê lại lao động;

3. Được trả lương không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

4. Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động;

5. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động để giao kết hợp đồng lao động với bên thuê lại lao động.

Theo đó, người lao động được thuê lại sẽ có các quyền và nghĩa vụ như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.