Sinh viên hoàn thành xong nghiên cứu khoa học có được đăng kết quả trên trang của trường?

Ngày hỏi:07/10/2022

Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên có được đăng trên trang trường đại học không? Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên gồm những gì?

Chào ban biên tập, em là sinh viên đang tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, nhóm của em rất tự tin về đề tài này, vậy sau khi nhóm của em được công nhận đề tài thì đề tài có được đăng trên trang web của trường không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp giúp. Em xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên có được đăng trên trang trường đại học không?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên như sau:

1. Xuất bản các tập san, thông báo khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo công bố kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và các loại hình khác đúng quy định của pháp luật.

2. Quản lý, lưu giữ và tổ chức khai thác hiệu quả, đúng quy định các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên.

3. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định hiện hành; đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Như vậy, sau khi nhóm của bạn hoàn thành nghiên cứu khoa học và được công nhận kết quả thì sẽ được công bố và đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên gồm những gì?

Theo Điều 5 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên như sau:

1. Kế hoạch, nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được thể hiện trong kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm và dài hạn của cơ sở giáo dục đại học.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên bao gồm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

b) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kiến thức, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho sinh viên;

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo và các diễn đàn khoa học; các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp dành cho sinh viên. Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên tham gia các giải thưởng, triển lãm khoa học và công nghệ, các cuộc thi, các diễn đàn học thuật trong và ngoài nước dành cho sinh viên;

d) Tổ chức các hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức đạo đức nghiên cứu, kiến thức về sở hữu trí tuệ cho sinh viên; giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

đ) Khen thưởng và đề xuất khen thưởng, biểu dương sinh viên, tập thể sinh viên và người hướng dẫn có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên;

e) Các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên theo quy định hiện hành.

Theo đó, Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sẽ bao gồm các hoạt động trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin