Khiếu nại hành vi của Thư ký Tòa án huyện thì ai có thẩm quyền giải quyết?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về hành vi của Thư ký Tòa án huyện? Giải quyết việc tiếp nhận khiếu nại Thư ký Tòa án huyện ở đâu?

Chào ban biên tập, tôi có một vụ kiện tranh chấp với người khác đã đưa lên huyện để kiện, trong quá trình làm việc với Thẩm phán và Thư ký thì thì Thư ký tòa có hành vi vi phạm pháp luật, không đúng chuẩn mực khi tiếp công dân. Tôi muốn khiếu nại về hành vi này thì phải khiếu nại lên đâu và ai là người có thẩm quyền giải quyết? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về hành vi của Thư ký Tòa án huyện?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại như sau:

1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết đối với các khiếu nại sau:

a) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

b) Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, của công chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao.

4. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết các khiếu nại sau:

a) Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các khiếu nại quyết định, hành vi của mình, của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Chánh Tòa án nhân dân tối cao;

b) Giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, của công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Như vậy, anh/chị có thể thực hiện khiếu nại lần đầu hành vi của Thư ký Tòa án cấp huyện lên Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện để giải quyết. Trường hợp đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thì anh/chị có thể khiếu nại lên Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Giải quyết việc tiếp nhận khiếu nại Thư ký Tòa án huyện ở đâu?

Theo Điều 8 Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định giải quyết việc tiếp nhận khiếu nại như sau:

1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của các Tòa án nhân dân.

2. Tiếp nhận khiếu nại được thực hiện như sau:

a) Khiếu nại được tiếp nhận từ các nguồn: Do cơ quan, tổ chức, cá nhân là người khiếu nại; Cơ quan Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến;

b) Phương thức tiếp nhận khiếu nại: trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

3. Khiếu nại gửi đến Tòa án nhân dân từ tất cả các nguồn (kể cả đơn gửi đến lãnh đạo Tòa án) đều phải được tiếp nhận thống nhất qua một đầu mối là đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Tòa án để xử lý và quản lý.

Theo đó, việc khiếu nại hành vi của Thư ký Tòa án huyện được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại địa điểm tiếp công dân của Tòa án nhân dân.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin