Quy định chung về thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm được quy định như thế nào? Phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Tôi thắc mắc những vấn đề trên, mong được giải đáp theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm được quy định như thế nào?

Tại Điều 31 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm được quy định như sau:

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

2. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chậm bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất đối với số tiền chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Theo Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm như sau:

Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin