Có bị thu hồi chứng thư số được cấp cho thuê bao khi doanh nghiệp phá sản?

Ngày hỏi:22/07/2022

Doanh nghiệp bị phá sản có bị thu hồi chứng thư số được cấp cho thuê bao không? Phải kiểm tra những nội dung gì khi cấp chứng thư số cho thuê bao?

Chào ban biên tập, do làm ăn thua lỗ nên doanh nghiệp tôi mở thủ tục phá sản, trước đó doanh nghiệp đã dùng số thuê bao để đăng ký chứng thư số, tôi dự định sẽ lập lại doanh nghiệp mới và dùng số thuê bao này tiếp thì không biết chứng thư số đã được cấp cho thuê bao này có bị thu hồi khi phá sản không hay vẫn được sử dụng tiếp chứng thư số này? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Doanh nghiệp bị phá sản có bị thu hồi chứng thư số được cấp cho thuê bao không?

Căn cứ Điều 29 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về thu hồi chứng thư số của thuê bao như sau:

1. Chứng thư số của thuê bao bị thu hồi trong những trường hợp sau đây:

a) Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của mình xác minh là chính xác;

b) Khi thuê bao là cá nhân đã chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án hoặc thuê bao là tổ chức giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Theo điều kiện thu hồi chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa thuê bao và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

2. Khi có căn cứ thu hồi chứng thư số, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải thu hồi chứng thư số, đồng thời, thông báo ngay cho thuê bao và công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số việc thu hồi.

Như vậy, đối với doanh nghiệp bị phá sản theo quy định của pháp luật thì chứng thư số đã cấp cho thuê bao sẽ bị thu hồi. Do đó, khi anh/chị thành lập công ty mới mà sử dụng thuê bao cũ thì chứng thư số cũ sẽ không còn nữa.

Phải kiểm tra những nội dung gì khi cấp chứng thư số cho thuê bao?

Theo Điều 25 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định cấp chứng thư số cho thuê bao như sau:

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp chứng thư số cho thuê bao sau khi kiểm tra được các nội dung sau đây:

a) Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của thuê bao là chính xác;

b) Khóa công khai trên chứng thư số sẽ được cấp là duy nhất và cùng cặp với khóa bí mật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số.

2. Chứng thư số chỉ được cấp cho người đề nghị cấp và phải có đầy đủ những thông tin được quy định tại Điều 5 Nghị định này.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng chỉ được công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số của mình sau khi có xác nhận của thuê bao về tính chính xác của thông tin trên chứng thư số đó; thời hạn để công bố chậm nhất là 24 giờ sau khi đã có xác nhận của thuê bao; trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng không được từ chối cấp chứng thư số cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số nếu không có lý do chính đáng.

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho thuê bao.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin