Thực hiện quyền gia hạn chứng thư số đối với thuê bao khi nào?

Ngày hỏi:22/07/2022

Thuê bao có quyền yêu cầu gia hạn chứng thư số khi nào? Các trường hợp chứng thư số của thuê bao bị tạm dừng?

Chào ban biên tập, tôi đã đăng ký chứng thư số với số điện thoại của mình vì mục đích công việc, đến nay còn 2 tháng nữa là hết hạn chứng thư số rồi, bây giờ tôi đi gia hạn thì người ta có gia hạn chứng thư số cho tôi không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thuê bao có quyền yêu cầu gia hạn chứng thư số khi nào?

Căn cứ Điều 26 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định gia hạn chứng thư số cho thuê bao như sau:

1. Ít nhất là 30 ngày trước ngày hết hạn của chứng thư số, thuê bao có quyền yêu cầu gia hạn chứng thư số.

2. Khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục gia hạn chứng thư số trước khi hết hiệu lực.

3. Trường hợp thay đổi khóa công khai trên chứng thư số được gia hạn, thuê bao phải yêu cầu rõ; việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng thư số được gia hạn thực hiện theo các quy định tại các Điều 24 và 25 Nghị định này.

Như vậy, thuê bao có quyền yêu cầu gia hạn chứng thư số khi còn ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn. Trường hợp của anh/chị còn 2 tháng nữa khi yêu cầu gia hạn sẽ không được thực hiện gia hạn chứng thư số.

Các trường hợp chứng thư số của thuê bao bị tạm dừng?

Theo Khoản 1 Điều 28 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định tạm dừng, phục hồi chứng thư số của thuê bao như sau:

1. Chứng thư số của thuê bao bị tạm dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Khi thuê bao yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng xác minh là chính xác;

b) Khi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có căn cứ để khẳng định rằng chứng thư số được cấp không tuân theo các quy định tại các Điều 24 và 25 Nghị định này hoặc khi phát hiện ra bất cứ sai sót nào có ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao và người nhận;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Theo điều kiện tạm dừng chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa thuê bao và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin