Đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường có biển báo biểu thị như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Biển báo biểu thị đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như thế nào? Biển số P.113 "Cấm xe người kéo, đẩy" có cấm những xe nôi của trẻ em hay không?

Chào các anh chị trong Ban biên tập. Em được biết hiện nay hệ thống biển báo giao thông có rất nhiều dạng và được thay đổi nhiều. Cho em hỏi, biển báo biểu thị đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường được nhận biết và sử dụng ra sao? Em có thể xem chi tiết tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Biển báo biểu thị đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như thế nào?

Biển số W.225 "Trẻ em" được quy định tại Phụ lục C Ý nghĩa - sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ. Cụ thể như sau:

a) Để báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như ở vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ, đặt biển số W.225 "Trẻ em".

b) Chiều dài của đoạn đường này được chỉ dẫn bằng biển số S.501 "Phạm vi tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.

c) Gặp biển này, người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\bien canh bao nguy hiem\52.jpg

Hình C.27 - Biển số W.225

Trên đây là biển báo "Trẻ em", khi gặp biển này, người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường.

Biển số P.113 "Cấm xe người kéo, đẩy" có cấm những xe nôi của trẻ em hay không?

Theo quy định tại Phụ lục B Ý nghĩa - sử dụng biển báo cấm ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ như sau:

Để báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua, đặt biển số P.113 "Cấm xe người kéo, đẩy". Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.

Hình B.13 - Biển số P.113

Như vậy, biển số P.113 "Cấm xe người kéo, đẩy" có cấm những xe nôi của trẻ em, cũng như phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.