Có được công chứng hợp đồng là bản dịch không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hợp đồng là bản dịch thì có được công chứng không? Những trường hợp bản dịch nào mà công chứng viên không được công chứng?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi hiện tại là giáo viên trường THCS N nhưng bên cạnh đó tôi còn cho thuê nhà. Căn nhà của tôi được anh Ricky người Mỹ thuê, thì khi làm hợp đồng cho thuê nhà là làm hợp đồng bằng tiếng anh. Tôi nghe nói hợp đồng mang đi công chứng thì phải là tiếng Việt, vậy hợp đồng cho thuê nhà giữa tôi với Ricky là bản dịch thì văn phòng công chứng người ta có công chứng cho tôi không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hợp đồng là bản dịch thì có được công chứng không?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 61 Luật Công chứng 2014 quy định công chứng bản dịch như sau:

1. Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện.

2. Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.

3. Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà bằng tiếng anh giữa bạn và Ricky phải được người phiên dịch là cộng tác viên của văn phòng công chứng bạn muốn công chứng thực hiện. Khi đấy hợp đồng là bản dịch của hợp đồng thuê nhà của bạn và Ricky mới được công chứng.

Những trường hợp bản dịch nào mà công chứng viên không được công chứng?

Theo Khoản 4 Điều 61 Luật Công chứng 2014 công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;

b) Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

c) Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết mẫu lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.