Hợp đồng đã công chứng có hủy bỏ được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có hủy bỏ được hợp đồng đã công chứng không? Ai là người có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đã công chứng vô hiệu?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi có một hợp đồng bán đất cho anh B. Tôi và anh ta đã công chứng hợp đồng đó tại Văn phòng công chứng M vào ngày 15/7. Nhưng hiện tại vì có chút chuyện nên tôi không thể bán miếng đất cho anh B nữa. Cho tôi hỏi là có thể hủy bỏ hợp đồng đã công chứng được không?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có hủy bỏ được hợp đồng đã công chứng không?

Tại Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

Như vậy, muốn hủy bỏ hợp đồng bán đất giữa bạn và anh B đã được công chứng thì phải có sự thỏa thuận và cam kết bằng văn bản của cả bạn và anh B.

Ai là người có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đã công chứng vô hiệu?

Theo Điều 52 Luật Công chứng 2014 quy định người có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đã công chứng vô hiệu là:

Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.