Có phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với gia đình ở thị trấn thải nước thải sinh hoạt không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gia đình ở thị trấn có phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không? Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của hộ gia đình là bao nhiêu?

Chào ban biên tập, nhà em ở thành phố sử dụng và thải nước thải sinh hoạt đều phải đóng phí bảo vệ môi trường nhưng lúc em về nhà bác em ở thị trấn thì ở đây họ lại không đóng phí này. Vậy cho em hỏi nhà ở thị trấn thì không phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đúng không ạ?

Xin nhờ ban biên tập tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gia đình ở thị trấn có phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp miễn phí như sau:

Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau:

1. Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện.

2. Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra.

3. Nước thải sinh hoạt của:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã;

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch;

c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng.

4. Nước làm mát (theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng.

5. Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn.

6. Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân.

7. Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị (theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Như vậy, đối với hộ gia đình ở thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch hoặc hộ gia đình không kinh doanh ở thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng thì sẽ được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của hộ gia đình là bao nhiêu?

Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định mức phí đối bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt như sau:

1. Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định mức phí cụ thể cao hơn đối với từng đối tượng chịu phí.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.