Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn được thông tin như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thông tin về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn? Thông tin về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thông tin về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn?

Căn cứ Biểu mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/08/2022) quy định thông tin về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn, cụ thể như sau:

Biểu mẫu số 7

THÔNG TIN VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN

Kỳ chia sẻ, cung cấp: Quý

1. Đơn vị chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu: Sở Xây dựng

Đơn vị tính: tỷ USD

STT

Nội dung

Số dư đầu kỳ

Số trong kỳ báo cáo

Số lũy kế từ đầu năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tổng vốn đăng ký cấp mới của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản

2

Tổng vốn điều chỉnh của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản

3

Tổng vốn góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản

4

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân vào lĩnh vực bất động sản

Tổng cộng

Ghi chú:

Số dư đầu kỳ: là số liệu FDI được tổng hợp từ thời điểm đầu năm đến trước kỳ báo cáo

Số lũy kế từ đầu năm: là số liệu FDI được tổng hợp từ các quý của năm báo cáo

Thông tin về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được quy định như thế nào?

Tại Biểu mẫu số 8 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/08/2022) quy định thông tin về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được quy định như sau:

Biểu mẫu số 8

THÔNG TIN VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Kỳ chia sẻ, cung cấp: Quý

1. Đơn vị chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu: Cục thuế

2. Đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu: Sở Xây dựng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Loại bất động sản

Tổng số lượng giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn

Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn

Tổng số thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nhà ở riêng lẻ/căn (Biệt thự, liền kề, nhà ở hộ gia đình)

2

Chung cư

3

Đất ở (theo hình thức phân lô, bán nền)

Tổng cộng

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.