Nhà nước có hỗ trợ tiền cho người thờ cúng liệt sĩ không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tiền thờ cúng liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu? Điều kiện để hưởng chế độ đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ?

Tôi là cháu nội của 1 liệt sĩ. Hiện nay, tôi mới nhận việc thờ cúng ông nên có vấn đề thắc mắc là tiền thờ cúng liệt sĩ là bao nhiêu? Điều kiện để hưởng chế độ đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ?

Mong Luật sư giải đáp thắc mắc này giúp tôi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiền thờ cúng liệt sĩ được Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP có quy định về các chế độ ưu đãi khác như sau:

1. Trợ cấp mai táng: mức chi theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng.

2. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm.

...

Theo đó, với quy định nêu trên, bạn là người đang thờ cúng liệt sĩ sẽ nhận được chế độ tiền thờ cúng liệt sĩ 1.400.000 đồng mỗi năm.

Điều kiện để hưởng chế độ đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ?

Căn cứ Điều 4 Pháp lệnh người có công với cách mạng 2020 có quy định như sau:

1. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giao nham bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Người có công nuôi liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi và thời gian nuôi dưỡng từ 10 năm trở lên.

3. Người sống cô đơn là người sống độc thân và không còn thân nhân.

4. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là thuật ngữ được dùng thay cho tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ thương tích, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ bệnh tật hoặc tỷ lệ tổn hại sức khỏe.

5. Hành động dũng cảm là hành động thực hiện công việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân mặc dù biết có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

6. Công việc cấp bách, nguy hiểm là công việc cần phải được giải quyết ngay lập tức, không thể chậm trễ và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người thực hiện.

Như vậy, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ phải là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.