Có được học bồi dưỡng kế toán trưởng khi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính 2 năm?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính 2 năm có được học bồi dưỡng kế toán trưởng không? Thời gian thực tế học bồi dưỡng dưỡng kế toán trưởng là bao nhiêu tháng?

Chào ban biên tập, tôi đã tốt nghiệp đại học ngành tài chính được hơn 2 năm rồi, bây giờ đang làm kế toán cho một công ty lớn, gần đây tôi có thấy trường tổ chức lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng thì tôi có đủ điều kiện để tham gia học không? Thời gian thực tế học bồi dưỡng dưỡng kế toán trưởng là bao nhiêu tháng?

Xin nhờ ban biên tập giải đáp. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính 2 năm có được học bồi dưỡng kế toán trưởng không?

Căn cứ Điều 2 Thông tư 199/2011/TT-BTC quy định tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng như sau:

1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

- Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

- Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

c/ Có Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

2. Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài (Được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận) được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.

Như vậy, bạn đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính được hơn 2 năm cần phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán và đạt những tiêu chuẩn khác mới có thể tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Thời gian thực tế học bồi dưỡng dưỡng kế toán trưởng là bao nhiêu tháng?

Theo Điều 3 Thông tư 199/2011/TT-BTC quy định hình thức tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng như sau:

Việc tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng có thể được tổ chức tập trung một kỳ liên tục hoặc nhiều kỳ cho một khóa học nhưng thời gian học thực tế của một khoá học tối đa không quá 6 tháng và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư này.

Một lớp học của khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng tối đa không quá 100 học viên.

Theo đó, thời gian học thực tế khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng tối đa không quá 6 tháng và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung chương trình.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin