Để được công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam cần đáp ứng điều kiện nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Điều kiện để được công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam? Việc cấp văn bằng thuộc thẩm quyền của ai?

Tôi được gia đình cho đi du học tại các Mỹ hiện tại đang ở Việt Nam và tôi đang thắc mắc về điều kiện để được cấp văn bằng. Việc cấp văn bằng thuộc thẩm quyền của ai?

Cảm ơn anh chị Luật sư đã tư vấn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện để được công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam?

Tại Điều 4 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định điều kiện công nhận văn bằng, như sau:

1. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

a) Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;

b) Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

2. Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính (bao gồm cả Việt Nam) được công nhận khi cơ sở giáo dục đó được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu, cho phép đào tạo hoặc phê duyệt việc hợp tác, liên kết đào tạo; thực hiện hoạt động đào tạo theo giấy phép đồng thời đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến được công nhận khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và một trong hai điều kiện sau:

a) Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam;

b) Chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại nước đó.

4. Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Theo đó, đối chiếu với quy định nêu trên khi bạn đáp ứng được đầy đủ tất cả các điều kiện này bạn sẽ được công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Việc cấp văn bằng thuộc thẩm quyền của ai?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền công nhận văn bằng:

1. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin