Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến có các yêu cầu kỹ thuật nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Các yêu cầu kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến? Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

Nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới nhất.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Các yêu cầu kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ Điều 14 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 các yêu cầu kỹ thuật cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

1. Việc thiết kế, xây dựng, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tuân thủ các quy chuẩn, quy định kỹ thuật đối với các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân, hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

2. Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn, bảo mật, lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm.

3. Sản phẩm phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến được triển khai dưới dạng các dịch vụ để dễ dàng nhân rộng và tùy biến, ít đòi hỏi năng lực công nghệ.

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

Căn cứ Điều 15 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

1. Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm:

a) Cải cách mô hình tổ chức, quy trình công việc để có thể ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng.

b) Đối xử công bằng, không phân biệt khi người dùng truy cập dịch vụ công trực tuyến trên các kênh cung cấp khác nhau.

c) Kết nối, liên thông các kênh cung cấp để người dùng có thể truy cập thông tin trên nhiều kênh cung cấp khác nhau trong một lần sử dụng dịch vụ.

d) Sẵn sàng, chủ động, kịp thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng, hướng tới việc cá thể hóa theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

2. Khuyến khích các cơ quan nhà nước cung cấp các dịch vụ công trực tuyến khác ngoài dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin