Hộ kinh doanh có được hoạt động khai thác cát xây dựng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hộ kinh doanh có được hành nghề khai thác cát xây dựng không? Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác cát xây dựng?

Chào anh/chị, tôi có dự đinh đăng ký thành lập hộ kinh doanh để hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát xây dựng, vậy hộ kinh doanh có được hoạt động khai thác cát xây dựng không? Nhờ anh/chị hướng dẫn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hộ kinh doanh có được hành nghề khai thác cát xây dựng không?

Căn cứ Điều 51 Luật khoáng sản 2010 có quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản.

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 64 Luật khoáng sản 2010 khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bao gồm:

a) Cát các loại (trừ cát trắng silic) có hàm lượng SiO2 nhỏ hơn 85%, không có hoặc có các khoáng vật cansiterit, volframit, monazit, ziricon, ilmenit, vàng đi kèm nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Như vậy, theo quy định như trên, hộ kinh doanh được hoạt động khai thác các loại các làm vật liệu xây dựng theo quy định như trên.

Điều kiện của hộ kinh doanh được khai thác cát xây dựng?

Theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định 158/2016/NĐ-CP hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp;

b) Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.