Có được phép xuất khẩu các sản phẩm chế tác của tê giác không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xuất khẩu các sản phẩm chế tác của tê giác có được không? Xuất khẩu các sản phẩm chế tác của tê giác có phải xin giấy phép CITES không?

Bạn tôi vừa thành lập doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, trong số các mặt hàng có một mặt hàng là các sản phẩm của tê giác nhưng tôi nhớ là các sản phẩm chế tác của tê giác là mặt hàng bị cấm vậy tại sao bạn tôi có thể kinh doanh mặt hàng này? Và việc xuất khẩu các sản phẩm chế tác của tê giác có phải xin giấy phép CITES không?

Mong Luật sư tư vấn giải đáp cho tôi. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Xuất khẩu các sản phẩm chế tác của tê giác có được không?

Căn cứ Mục I.6 Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP như sau:

6

a) Mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc; mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA, IB theo quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP xuất khẩu vì mục đích thương mại.

b) Mẫu vật và sản phẩm chế tác của loài: tê giác trắng (Ceratotherium simum), tê giác đen (Diceros bicomis), voi Châu Phi (Loxodonta africana).

c) Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm I.

d) Các loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu.

đ) Giống vật nuôi và giống cây trồng thuộc Danh mục giống vật nuôi quý hiếm và giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo quy định của Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 và Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngoài ra, tại mục I.B.36 Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP, theo đó:

36

Tê giác một sừng

Rhinoceros sondaicus

Như vậy, chỉ khi kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm, chế tác của loài tê giác trắng, tê giác đen và tê giác một sừng thì mới bị cấm kinh doanh các sản phẩm chế tác của tê giác.

Xuất khẩu các sản phẩm chế tác của tê giác có phải xin giấy phép CITES không?

Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 06/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 84/2021/NĐ-CP quy định như sau:

3. Giấy phép CITES, chứng chỉ CITES do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tái nhập khẩu, nhập nội từ biển hợp pháp mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES; xuất khẩu mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định này và không thuộc Danh mục các loài thuộc Phụ lục CITES.

Theo đó, với quy định này khi bạn kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm chế tác của tê giác thì không cần ohải xin giấy phép CITES.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.