Có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng có được bồi thường không? Mức giá bồi thường với việc thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng là bao nhiêu?

Tôi ở tỉnh Bình Dương, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và tôi sử dụng đất này để trồng cây cao su (mật độ 555 cây/héc ta), đã trồng được 3 năm. Nhưng gần đây do có kế hoạch làm đường nên Nhà nước thu hồi đất của tôi. 

Tôi thắc mắc là tôi có được bồi thường về cây trồng trên đất này hay không? Mức giá mà Nhà nước trả với cây trồng trên đất này là bao nhiêu?

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng có được bồi thường không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi, cụ thể như sau:

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Như vậy, với quy định trên khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất gây ảnh hưởng đến cây trồng lâu năm của bạn thì bạn được Nhà nước bồi thường đối với cây trồng.

Mức giá bồi thường với việc thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng là bao nhiêu?

Tại mục I.1 Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định 38/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về đơn giá bồi thường cây trồng quy định như sau:

STT

Danh mục

Đơn giá

I

Nhóm cây công nghiệp

1

Cây cao su (mật độ tối đa 555 cây/hecta)

- Dưới 01 năm tuổi

114.000 đồng/cây

- Từ 01 năm đến 02 năm tuổi

171.000 đồng/cây

- Trên 02 năm đến 05 năm tuổi

285.000 đồng/cây

- Trên 05 năm đến 10 năm tuổi

399.000 đồng/cây

- Trên 10 năm đến 20 năm tuổi

479.000 đồng/cây

- Trên 20 năm tuổi

285.000 đồng/cây

Theo đó, bạn trồng cây cao su được 3 năm và trồng trên đất bị Nhà nước thu hồi đất thì sẽ được hỗ trợ với đơn giá là 285.000 đồng trên một cây.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin