Quy định mới nhất về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá tài sản của nhà nước trong Bộ Quốc phòng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy định hình thức đấu giá, phương thức đấu giá tài sản của nhà nước trong Bộ Quốc phòng? Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá  tài sản của nhà nước trong Bộ Quốc phòng?

Liên quan đến vấn đề loại khỏi biên chế và xử lý tài sản nhà nước trong Bộ Quốc phòng xin được hỏi các thông tin trên.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định hình thức đấu giá, phương thức đấu giá tài sản của nhà nước trong Bộ Quốc phòng?

Căn cứ Điều 29 Thông tư 126/2020/TT-BQP quy định về nội dung trên như sau:

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hội đồng đấu giá tài sản lựa chọn một trong các hình thức sau đây để tiến hành cuộc đấu giá:

a) Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

b) Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Đấu giá theo phương thức giá lên.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá phải được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá và công bố công khai cho người tham gia đấu giá biết.

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá tài sản của nhà nước trong Bộ Quốc phòng?

Căn cứ Điều 30 Thông tư 126/2020/TT-BQP quy định về nội dung trên như sau:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

1. Người điều hành đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

e) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Người điều hành đấu giá yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c) Người điều hành đấu giá công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

đ) Người điều hành đấu giá công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.