Giấy chứng tử của người thân đã mất có xin đăng ký lại được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đăng ký lại giấy chứng tử đã mất của người thân có được không? Cần phải làm gì để được cấp lại giấy chứng tử?

Bố tôi đã mất từ năm 1995, hiện tại tôi đã tìm nhưng không thấy giấy chứng tử. Tôi đã làm đơn xin trích lục Giấy chứng tử tại UBND phường nơi bố tôi mất nhưng bộ phận hộ tịch, hộ khẩu tìm và không còn quyển sổ khai tử năm 1995. Tôi được cán bộ hộ tịch phường hướng dẫn lên cơ quan công an Thành phố xin xác minh, tôi đã làm đơn và xin giấy giới thiệu để lên cơ quan công an Thành phố và được cán bộ chức năng trả lời là chưa thấy dưới địa phương bổ sung thông tin ngày mất cũng như ngày làm giấy chứng tử. Vậy giờ tôi đăng ký lại giấy chứng tử đã mất của người thân có được không? Cần phải làm gì để được cấp lại giấy chứng tử?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đăng ký lại giấy chứng tử đã mất của người thân có được không?

Tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử, theo đó:

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Theo Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

Theo đó, bạn có thể đăng ký lại giấy khai tử cho bố của bạn tại Ủy ban nhân dân xã nơi đã đăng ký giấy khai tử cho bố bạn trước đây.

Cần phải làm gì để được cấp lại giấy chứng tử?

Tại Điều 28 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký lại khai tử, như sau:

1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Nếu không có bản sao Giấy chứng tử hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ. Nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng pháp luật thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người có yêu cầu; ghi nội dung đăng ký lại khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu khai tử ký, ghi rõ họ tên vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.