Bảo vệ có trách nhiệm bồi thường khi khách đi cà phê bị mất xe không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đi cà phê bị mất xe, bảo vệ có trách nhiệm bồi thường không? Khi bảo vệ vô ý để mất xe có được giảm mức bồi thường chiếc xe bị mất không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi là bảo vệ của quán cà phê L. Ngày 16/7 tại quán có một vụ mất chiếc xe Vision của bạn H. Tôi không có cố ý để chiếc xe của bạn H mất. Tôi thấy xe bạn H để chổ nắng quá nên đã dắt sang sát cổng để cho mát hơn rồi tôi đi xếp xe khác, lúc quay lại đã thấy xe của bạn H không còn ở đấy nữa. Bạn H yêu cầu tôi phải bồi thường cho bạn H. Cho tôi hỏi là mất xe tại quán cà phê nơi tôi làm bảo vệ thì tôi có trách nhiệm phải bồi thường không? Nếu có thì tôi có thể giảm được mức bồi thường xuống không vì tôi cũng không cố ý để sự việc này xảy ra.

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đi cà phê bị mất xe, bảo vệ có trách nhiệm bồi thường không?

Tại Điều 556 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền của bên gửi tài sản như sau:

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo Điều 557 Bộ luật dân sự 2015 nghĩa vụ của bên giữ tài sản được quy định:

1, Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Như vậy, việc giữ xe tại tại quán cà phê được coi là hợp đồng giữ tài sản được giao kết bằng miệng. Bạn H yêu cầu bạn bồi thường chiếc xe là đúng với quy định của pháp luật. Khi bạn làm mất xe của khách thì bạn phải có nghĩa vụ bồi thường cho khách.

Khi bảo vệ vô ý để mất xe có được giảm mức bồi thường chiếc xe bị mất không?

Căn cứ Điều 585 Bộ luật dân sự 2015 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Theo đó, xét trong trường hợp này thì bạn cũng không phải cố ý cho sự việc mất xe của bạn H xảy ra. Việc giảm mức bồi thường chiếc xe thì bạn có thể thỏa thuận với bạn H.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin