Có tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với thời gian bị tạm giam không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời gian tạm giam có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Thời gian nào được tính hưng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Chào ban biên tập, tôi là giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn nông thôn, vừa rồi tôi có dính vô một vụ ẩu đả trên địa bàn và bị công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra hơn nửa tháng thì không biết thời gian này có được tính vào thời gian hưởng thâm niên nhà giáo của tôi không?

Xin nhờ ban biên tập giải đáp. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian tạm giam có được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

2. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự.

b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên.

c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

d) Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

đ) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

e) Thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

Như vậy, anh/chị đang là giáo viên mà bị tạm giam để điều tra hình sự thì thời gian tạm giam không được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Thời gian nào được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập).

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.