Dán nhãn phụ đè lên nhãn chính có được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được dán nhãn phụ đè lên nhãn chính của hàng hóa nhập khẩu? Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa được quy định như thế nào?

Công ty của tôi nhập khẩu thực phẩm đóng hộp từ nước ngoài vào Việt Nam bán lẻ. Nhãn trên hàng hóa công ty nhập khẩu là tiếng nước ngoài, vậy khi nhập khẩu về Việt Nam thì có được dán nhãn phụ đè lên nhãn chính của hàng hóa không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được dán nhãn phụ đè lên nhãn chính của hàng hóa nhập khẩu?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 43/2017/NĐ-CP có quy định về ghi nhãn phụ hàng hóa như sau:

1. Nhãn phụ sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này.

3. Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

5. Những hàng hóa sau đây không phải ghi nhãn phụ:

a) Linh kiện nhập khẩu để thay thế các linh kiện bị hỏng trong dịch vụ bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa đó, không bán ra thị trường;

b) Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, linh kiện nhập khẩu về để sản xuất, không bán ra thị trường.

Như vậy, theo quy định như trên, khi nhập khẩu hàng hóa là hàng nước ngoài, công ty của bạn không được dán nhãn phụ che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa được quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ phải bảo đảm ghi nhãn trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa.

2. Hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước thì tổ chức, cá nhân sản xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện ghi nhãn hàng hóa.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm về nhãn hàng hóa của mình.

3. Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định này.

4. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.