Bị giáng chức thì công chức bị kéo dài thời gian nâng lương bao lâu?

Ngày hỏi:15/07/2022

Công chức bị giáng chức thì bị kéo dài thời gian nâng lương bao lâu? Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức là bao lâu?

Tôi là công chức lãnh đạo tại cơ quan nhà nước, vừa rồi do có sai phạm cho nên tội bị kỷ luật giáng chức, tôi muốn biết khi bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức thì tôi còn bị kéo dài thời gian nâng lương là bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chức bị giáng chức thì bị kéo dài thời gian nâng lương bao lâu?

Căn cứ Điều 82 Luật Cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 về các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật như sau:

1. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật thì xử lý như sau:

a) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

b) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;

c) Hết thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc.

4. Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Như vậy, theo quy định như trên, khi bị kỷ luật với hình thức là giáng chức thì bạn sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương là 12 tháng.

Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức là bao lâu?

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV có quy định thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Theo đó, thời giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên tùy thuộc vào chức danh hoặc ngạch của công chức, thời gian từ 24 đến 60 tháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin