Quy định mới về hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới ra sao? Trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới? Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới ra sao?

Căn cứ Điều 17 Nghị định 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022) quy định hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:

Việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã giao cho cơ quan, đơn vị quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này thực hiện theo các hình thức sau:

1. Thu hồi.

2. Điều chuyển.

3. Thanh lý.

4. Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

5. Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới?

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022) quy định trường hợp thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:

1. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Khi có sự thay đổi về quy hoạch, phân cấp quản lý.

b) Tài sản được giao không đúng đối tượng; sử dụng sai mục đích; cho mượn tài sản.

c) Bán, cho thuê, tặng cho, thế chấp, góp vốn, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

d) Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả và không bền vững theo đánh giá của cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

đ) Tài sản bán đấu giá theo Điều 8 Nghị định này nhưng quá thời hạn thanh toán phải thu hồi theo quy định tại Nghị định này.

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Cấp nước sạch "