Quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp thẩm quyền thuộc về ai?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp? Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp gồm những gì? 

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 04/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ 05/08/2022) về thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp, cụ thể như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp.

Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp gồm những gì?

Theo Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ 05/08/2022) về hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp gồm những nội dung sau:

1. Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập; văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý của đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có), cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, thuộc tổng cục thuộc bộ là cục, tổng cục thuộc bộ; cấp trên trực tiếp của đơn vị công lập thuộc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở Tư pháp;

2. Đề án thành lập Hội đồng quản lý;

3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý;

4. Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập Hội đồng quản lý theo quy định;

5. Biên bản họp liên tịch và Hội nghị cán bộ chủ chốt;

6. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Hội đồng quản lý;

7. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin