Kỷ luật bằng hình thức gì khi Đảng viên mua bằng giả?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đảng viên mua bằng giả thì bị kỷ luật dưới hình thức nào? Hình thức kỷ luật khi Đảng viên làm giả bằng cho người không đủ điều kiện?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này thắc mắc. Đảng viên là những người theo tôi là thuộc những chuẩn mực xã hội nhất mà tôi từng biết nhưng điều đó nó không xảy ra với bạn tôi. Bạn tôi là Đảng viên nhưng mà bí mật lớn nhất của nó là nhà lắm tiền nên lúc đó đã dùng tiền để chạy bằng. Bằng Đại học hiện tại nó đang sở hữu mà luôn mang ra lấy làm tự hào đấy là bằng giả. Thật sự tôi rất thắc mắc là khi Đảng viên bị phát hiện ra việc mua bằng giả thì bị kỷ luật như nào?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đảng viên mua bằng giả thì bị kỷ luật dưới hình thức nào?

Tại Khoản 1 Điều 35 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Khai không đúng hoặc mua, bán, sử dụng, tặng, cho văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

b) Công chứng, chứng thực, xác nhận văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái quy định của pháp luật.

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định việc cấp phát, chứng nhận bản sao hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

d) Không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ theo quy định làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

đ) Có trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ nhưng thiếu trách nhiệm để người khác lợi dụng làm văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

e) Không chỉ đạo kiểm tra, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm việc cấp, xác nhận, công chứng hoặc mua, bản, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp thuộc thẩm quyền của mình.

Như vậy, hành vi mua bằng giả thì Đảng viên sẽ bị kỷ luật dưới hình thức khiển trách. Bạn của bạn là Đảng viên mua và còn sử dụng bằng giả thì không những vi phạm về mặt pháp luật mà còn suy đồi cả về mặt đạo đức. Tuy nhiên hình thức kỷ luật thực tế còn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sai phạm.

Hình thức kỷ luật khi Đảng viên làm giả thông tin để cấp bằng cho người không đủ điều kiện?

Theo Khoản 2 Điều 35 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 quy định vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ:

2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để hợp thức hoá hồ sơ cán bộ, đảng viên.

b) Thiếu trách nhiệm làm mất, hỏng hồ sơ mà mình có trách nhiệm quản lý để cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

c) Can thiệp tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp, không đúng đối tượng.

d) Ký, cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cho người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái quy định.

đ) Làm giả hoặc sửa chữa, bổ sung, xác nhận sai sự thật để cấp có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung trong văn bằng, chứng chỉ phục vụ cho hành vi trái pháp luật.

e) Cho người khác mượn, thuê, sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc mục đích trái quy định.

Do đó, khi làm giả thông tin để cấp bằng cho người không đủ điều kiện thì là hành vi gây hậu quả nghiêm trọng nên Đảng viên sẽ bị kỷ luật theo hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Tuy nhiên hình thức kỷ luật thực tế còn phụ thuộc vào tính nghiêm trọng của sai phạm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.