Đảng viên có thể bị đình chỉ sinh hoạt đảng tối đa là bao lâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng tối đa là bao lâu? Thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng như thế nào?

Chào anh/chị, cơ sở đảng của tôi có đảng viên vi phạm kỷ luật, chúng tôi đang xem xét kỷ luật đình chỉ sinh hoạt đảng, vậy đảng viên có thể bị đình chỉ sinh hoạt đảng tối đa bao lâu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng tối đa là bao lâu?

Căn cứ Điều 31 Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 có quy định thời hạn đình chỉ sinh hoạt, hoạt động như sau:

1. Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng và đình chỉ sinh hoạt cấp ủy là 90 ngày. Trường hợp phải gia hạn thì thời hạn đình chỉ kể cả gia hạn không quá 180 ngày. Thời hạn đình chỉ hoạt động đối với tổ chức đảng không quá 90 ngày.

2. Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên (kể cả cấp ủy viên) bị truy tố, bị tạm giam và thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên bị khởi tố được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

3. Thủ trưởng của cơ quan pháp luật có thẩm quyền quyết định khởi tố, tạm giam, truy tố, xét xử đối với công dân là đảng viên, cấp ủy viên phải chỉ đạo thông báo ngay bằng văn bản (chậm nhất là 3 ngày) các quyết định trên (kể cả khi gia hạn) đến cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý đảng viên, cấp ủy viên đó.

Như vậy, theo quy định như trên, thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng tối đa là không quá 180 ngày. Trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật hình sự thì thời hạn này sẽ tính theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng như thế nào?

Căn cứ Điều 30 Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng như sau:

1. Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng và đình chỉ sinh hoạt cấp ủy là 90 ngày. Trường hợp phải gia hạn thì thời hạn đình chỉ kể cả gia hạn không quá 180 ngày. Thời hạn đình chỉ hoạt động đối với tổ chức đảng không quá 90 ngày.

2. Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên (kể cả cấp ủy viên) bị truy tố, bị tạm giam và thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên bị khởi tố được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

3. Thủ trưởng của cơ quan pháp luật có thẩm quyền quyết định khởi tố, tạm giam, truy tố, xét xử đối với công dân là đảng viên, cấp ủy viên phải chỉ đạo thông báo ngay bằng văn bản (chậm nhất là 3 ngày) các quyết định trên (kể cả khi gia hạn) đến cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý đảng viên, cấp ủy viên đó.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.