Có quy định mức trần hoa hồng môi giới bất động sản không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Pháp luật có quy định mức trần hoa hồng môi giới bất động sản không? Nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định như thế nào?

Chào anh/chị, tôi mới vào nghề kinh doanh bất động sản, tôi đang tìm hiểu xem pháp luật có quy định về mức trần hoa hồng môi giới bất động sản hay không? Nhờ anh/chị tư vấn giúp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Pháp luật có quy định mức trần hoa hồng môi giới bất động sản không?

Căn cứ Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về hoa hồng môi giới bất động sản như sau:

1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, theo quy định như trên, pháp luật không có quy định về mức trần hoa hồng môi giới bất động sản, bạn và khách hàng có thể thỏa thuận trong hợp đồng môi giới bất động sản về mức hoa hồng.

Nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 nghĩa vụ của cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định như sau:

1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

2. Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

3. Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

6. Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin