Có thể lưu trữ di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu trữ di chúc được không? Lưu trữ di chúc có tốn phí không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi có tự tay viết một tờ di chúc vào ngày 11/7. Vì tôi cũng không còn minh mẩn như hồi trẻ nữa sợ cất tờ di chúc ở đâu xong lại quên mất nên tôi muốn mang đến tổ chứ hành nghề công chứng để nhờ người ta lưu trữ giúp tờ di chúc của tôi thì có được hay không? Nếu lưu trữ được thì có tốn phí không vậy?

Rất mong Ban biên tập giải đáp vấn đề này giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu trữ di chúc được không?

Căn cứ Điều 60 Luật Công chứng 2014 quy định nhận lưu giữ di chúc như sau:

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ di chúc của mình. Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải niêm phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc.

2. Đối với di chúc đã được tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ nhưng sau đó tổ chức này chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì trước khi chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể, tổ chức hành nghề công chứng phải thỏa thuận với người lập di chúc về việc chuyển cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì di chúc và phí lưu giữ di chúc phải được trả lại cho người lập di chúc.

3. Việc công bố di chúc lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn có thể mang di chúc mà bạn tự lập đến tổ chức hành nghề công chứng để lưu giữ di chúc. Khi lưu giữ di chúc thì bạn phải chắc chắn rằng tổ chức hành nghề công chứng đấy niêm phong bản di chúc của bạn trước mặt bạn và ghi giấy nhận lưu giữ.

Lưu trữ di chúc có tốn phí không?

Tại Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

4. Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100 nghìn đồng/trường hợp.

5. Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.

6. Phí công chứng bản dịch: 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất.

Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

7. Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 02 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

8. Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10 nghìn đồng/trường hợp (trường hợp hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

Do đó, khi bạn lưu trữ di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng thì sẽ có tốn phí. Mức phí nhận lưu trữ di chúc là 100.000 đồng/ 1 trường hợp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.