Kháng cáo đối với bản án của Tòa cấp sơ thẩm là 15 ngày thì được tính từ thời điểm nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa cấp sơ thẩm là 15 ngày được tính từ thời điểm nào? Tòa án trả lại đơn kháng cáo trong những trường hợp nào?

Chào luật sư, tuần vừa rồi em có tham gia phiên xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp nhà ở, mà em là Bị đơn, hiện tại em được biết 15 ngày là Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa cấp sơ thẩm. Nhưng em thắc mắc là, thời hạn đó tính từ thời điểm nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa cấp sơ thẩm là 15 ngày được tính từ thời điểm nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo như sau:

1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án

Do đó, đối với Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án hoặc tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết, tùy từng trường hợp cụ thể nêu trên để xác định chính xác.

Tòa án trả lại đơn kháng cáo trong những trường hợp nào?

Căn cứ Khoản 4 Điều 274 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định nội dung trên như sau:

4. Tòa án trả lại đơn kháng cáo trong các trường hợp sau đây:

a) Người kháng cáo không có quyền kháng cáo;

b) Người kháng cáo không làm lại đơn kháng cáo hoặc không sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo theo yêu cầu của Tòa án quy định tại khoản 3 Điều này.

c) Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 276 của Bộ luật này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin