Sinh viên tốt nghiệp đại học luật ra trường có thể làm đấu giá viên không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Sinh viên luật tốt nghiệp có thể làm đấu giá viên không? Sinh viên luật ra trường đi làm bao lâu mới được tham gia đào tạo nghề đấu giá?

Chào ban biên tập, em là sinh viên đại học luật mới tốt nghiệp, bây giờ đang làm trong một công ty đấu giá tài sản và có hứng thú với nghề đấu giá viên, vậy em có đủ điều kiện để làm nghề này không? Xin nhờ ban biên tập giúp đỡ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Sinh viên luật tốt nghiệp có thể làm đấu giá viên không?

Căn cứ Điều 10 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định tiêu chuẩn đấu giá viên như sau:

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Như vậy, bạn là sinh viên đại học luật mới ra trường đã đủ điều kiện về bằng cấp làm đấu giá viên, nhưng bạn cũng phải cần đạt các tiêu chuẩn khác được quy định ở trên để trở thành đấu giá viên đấu giá tài sản.

Sinh viên luật ra trường đi làm bao lâu mới được tham gia đào tạo nghề đấu giá?

Theo Điều 11 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định đào tạo nghề đấu giá như sau:

1. Người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Luật này, có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá.

2. Thời gian khóa đào tạo nghề đấu giá là 06 tháng. Người hoàn thành khóa đào tạo nghề đấu giá được cơ sở đào tạo nghề đấu giá cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá.

Theo đó, bạn phải có hời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên mới được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.