Các bên tranh chấp có thể yêu cầu Hòa giải viên hòa giải tại trụ sở công ty được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có thể yêu cầu Hòa giải viên hòa giải tại trụ sở công ty được không? Hòa giải viên có phải giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên khi tiến hành hòa giải không?

Chào ban biên tập, công ty chúng tôi có tranh chấp thương mại với một bên khác và hai bên cũng đã thống nhất là sẽ đi đến hòa giải ở Tòa án để tránh rắc rối, cả chúng tôi và bên kia cũng thỏa thuận yêu cầu Hòa giải viên thực hiện hòa giải ở trụ sở công ty tôi thì Hòa giải viên có thể đến để hỏa giải không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể yêu cầu Hòa giải viên hòa giải tại trụ sở công ty được không?

Căn cứ Điều 22 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định phương thức hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

1. Hòa giải, đối thoại có thể được tiến hành trong một hoặc nhiều phiên.

2. Việc hòa giải, đối thoại được tiến hành tại trụ sở Tòa án hoặc có thể ngoài trụ sở Tòa án theo lựa chọn của các bên.

3. Phiên hòa giải, đối thoại có thể dược thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc hình thức phù hợp khác theo đề nghị của các bên.

4. Hòa giải viên có thể tiến hành hòa giải, đối thoại có mặt các bên hoặc gặp riêng từng bên; yêu cầu mỗi bên trình bày ý kiến của mình về các vấn đề của vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính; đề xuất phương án, giải pháp hòa giải, đối thoại.

Trường hợp một trong các bên có người đại diện, người phiên dịch thì Hòa giải viên phải mời họ cùng tham gia hòa giải, đối thoại.

Như vậy, công ty anh chị và bên đang có tranh chấp có thể yêu cầu tiến hành hòa giải, đối thoại tại trụ sở công ty anh/chị theo quy định.

Hòa giải viên có phải giải thích quyền và nghĩa vụ của các bên khi tiến hành hòa giải không?

Theo Điều 23 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định nhiệm vụ của Hòa giải viên trong quá trình tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

1. Phổ biến, giải thích quyền, nghĩa vụ của các bên.

2. Tạo điều kiện để các bên đề xuất, trao đổi về phương án, giải pháp giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính.

3. Phân tích tính hiệu quả, khả thi của từng phương án, giải pháp giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính; hỗ trợ các bên đạt được sự thỏa thuận, thống nhất.

Theo đó, khi Hòa giải viên tiến hành hòa giải vụ việc thì phải phổ biến, giải thích quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin